Introduktion

Som en introduktion till makrofotografering så kommer vi här att gå igenom några begrepp och ett antal formler som är knutna till dessa begrepp. Det blir en ganska teoretisk och kanske enligt vissa lite tråkigt.

Formler och begrepp

Avbildningsskala
Skalan på det avbildade objektet, alltså storleken på filmen jämfört med dess verkliga storlek. Anges ofta som bråk, men även i decimalform. Tex 1:2 eller 0,5 för ett objektiv där det avbildade objektet är hälften så stort på filmen som i verkligheten. När skalan är 1:1 kallas "naturlig storlek", eller "life size" på engelska.

Utdrag
Ett sätt att få förstoring är att flytta fram objektivets optiska centrum så att avståndet blir större än brännvidden. Skillnaden kallas utdrag och uppnås vanligen med hjälp av mellanringar eller bälg. Avbildningsskalan beräknas genom formeln utdrag / brännvidd vilket ger att det är en fördel med kort brännvidd för att uppnå större avbildningsskala.

Ex: 25mm utdrag på ett 50mm objektiv ger en avbildningsskala på 0,5 (25/50=0,5), medan samma utdrag på ett 100mm ger en avbildningsskala på 0,25 (25/100=0,25)

Arbetsavstånd
Avståndet mellan motivet och filmplanet kallas arbetsavstånd. Fritt arbetsavstånd är avståndet mellan motivet och objektivet. Vid objektiv med längre brännvidd har man fördelar som lättare ljussättning (objektivet skymmer inte motivet), ett naturligare perspektiv och det är ofta lättare att få med mindre av bakgrunden. Objektiv som används för makrofoto bör ligga någonstans mellan 100-200mm i brännvidd. Det är ofta en lämplig kompromiss mellan fotograferingstekniska fördelar, pris och hanterbarhet.

d = f * (2 + m + 1/m) eller

f = d / (2 + m + 1/m)

d = avstånd
f = brännvidd
m = avbildningsskala

Exponering
När avbildningsskalan ökar genom utdrag minskar ljuset som når filmen enligt principen "ljuset avtar med kvadraten på avståndet". Vid exempelvis ett objektiv med 50mm brännvidd med 50mm utdrag blir avbildningsskalan 1. Jämfört med normal fotografering har avståndet ökat från 50mm till 100mm (50mm brännvidd+50mm utdrag), dvs en fördubbling. För att kompensera detta måste exponeringstiden ökas med två steg, alternativt två steg större bländare, vilket ger fyra gånger mer ljusinsläpp. Om man använder försättslinser förändras inte exponeringen alls.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)